พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี กับ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ผู้เขียน : wanchaigame
เข้าชม : 161 ผู้ชม
ลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
       วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล 
และว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ  บัวหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมด้วยครูธารา  ศักดาเดช  ครูตฤณ  บำรุงสวน และครูสมพล  ผลมูล เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี กับ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ณ ราชภัฏรำไพพรรณี