รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
ธวัชชัย กินตาว
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : เอ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 29  ตุลาคม  2526
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักสวัสดิการ
ตำบล/แขวง: ตลาด
อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์/มือถือ : 098020XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2547
วุฒิที่จบ :
ปวส ม.6 แผนกวิชา : เครื่องมือกลฯ
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ที่อยู่ : 44/3
ตำบล/แขวง :
ถนนจันทคามวิถี อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
0980200677 E-mail : hippopooh0812@gmail.com
Facebook :
ธวัชชัย กินตาว Intragram:
Line :
้hippopooh Twitter:
ลงทะเบียน :
29 ก.ค. 2559