รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
ศรินทร์รัศม์ วิสิทธิศร
เพศ : หญิง
ชื่อเล่น : นิ้ง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 28  ตุลาคม  2538
ที่อยู่ปัจจุบัน : 8/4 ม.4
ตำบล/แขวง: ชากไทย
อำเภอ/เขต : เขาคิชฌกูฏ
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22210
โทรศัพท์/มือถือ : 080636XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : การจัดการทั่วไป
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : บริษัทประชากิจมอเตอร์เซลส์
ที่อยู่ : 50/11 ม.2
ตำบล/แขวง :
ท่าช้าง อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
0882787195 E-mail : nnnning.g@hotmail.com
Facebook :
Ning Sarinrat Intragram: nning_p
Line :
- Twitter: -
ลงทะเบียน :
26 ก.ค. 2559