แจ้งนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังเลื่อนชั้นเป็น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ให้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เพื่อตรวจร่างกายและแนะนำการลงทะเบียนระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาชั้นปวช.2 และ ปวช.3 มาช่วงเช้าเวลา 8.30น.-12.00น. และ ปวส.2 มาช่วงบ่ายเวลา 13.00น.-16.00น.