วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ประชาคม จันทรชิต ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยนางอรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหลวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ครูโอภาส วงษ์เกษมศิริ และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ หจก.ไพรัชแก๊สและน้ำมัน อ.เมือง จันทบุรี