วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเนื่องเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี