ไฟล์แนบ :news_1522814460_การรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น.pdf