ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
102. ประกาศ ผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  15 มี.ค. 2561
101. เรียนหัวหน้าแผนก เรื่อง การจัดสรรวัสดุฝึก (สผ.1) ปีการศึกษาที่ 1/2561  12 มี.ค. 2561
100. แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศและจัดมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560  26 ก.พ. 2561
99. มาตรการอนุรักษ์พลังงานวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  9 ก.พ. 2561
98. แนวทางปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนราชการวิทยาลัยเทคนคจันทบุรี  2 ก.พ. 2561
97. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  23 ม.ค. 2561
96. รายงานการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 4/2560  19 ม.ค. 2561
95. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสี 2560  12 ม.ค. 2561
94. โครงการเงินรายได้ฯ ที่ชะลอไว้ ประจำปีงบประมาณ 2561  26 ธ.ค. 2560
93. ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน  15 ธ.ค. 2560
92. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  1 ธ.ค. 2560
91. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561  30 พ.ย. 2560
90. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  24 พ.ย. 2560
89. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่งานปกครอง  13 พ.ย. 2560
88. ขอเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์และ CAI ในโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  30 ต.ค. 2560
87. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  11 ต.ค. 2560
86. แต่งตั้งคณะกรรมการการรับรายงานตัว/ลงทะเบียนนักเรียน  11 ต.ค. 2560
85. ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอน  4 ต.ค. 2560
84. กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2560  4 ต.ค. 2560
83. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  29 ก.ย. 2560

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


รายงานการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report


งานวิจัย Research


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Botanical Garden School


บริการชุมชน Public Services


ทักษะวิชาชีพ Professional Skills


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Innovation


อิเลิร์นนิง E-Learning


ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Internet room


เว็บไซต์ อศจ. WebLinks


ตรวจสอบเครือข่าย System Monitor


ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ Student


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Innovation


ครุภัณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี Durable articles


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 331 คน
สถิติเดือนนี้ 9,527 คน
 สถิติปีนี้ 51,781 คน
สถิติทั้งหมด 488,119 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com © 2018 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Development by Datacenter ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ