หน้าหลักภาพกิจกรรม >> โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 ประจำปีงบประมาณ 2561
       วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ศรีจันทร์ นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13  ประจำปีงบประมาณ 2561  หัวข้อธรรม "ศาสตร์พระราชาพัฒนาชาติไทย"  ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ครูผู้ควบคุม ครูพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง