เริ่มต้นวันที่ 11 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559

สถานที่ ปั๊ม ปตท. ( ไพรัชแก๊ส )  ถ.รักศักดิ์ชมูล  อ.เมือง  จ.จันทบุรี