ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ ครูวิลาวรรณ อำพัฒน์ ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วางพานพุ่มดอกไม้สด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี