ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
91. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  10 เม.ย. 2561
90. กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิต นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  5 เม.ย. 2561
89. กำหนดการ ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  19 มี.ค. 2561
88. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  2 มี.ค. 2561
87. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-28 มีนาคม 2561  21 ก.พ. 2561
86. กำหนดพิธีซ้อมมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560  21 ก.พ. 2561
85. ปฏิทินการเรียน ภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 1  7 ก.พ. 2561
84. รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (เทียบเท่า) 2ปี  1 ก.พ. 2561
83. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปวส.2 ปีการศึกษา 2560  1 ก.พ. 2561
82. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปวช.3 ปีการศึกษา 2560  1 ก.พ. 2561
81. ทุนการศึกษาหลักสูตรการให้บริการทางการบิน  30 ม.ค. 2561
80. รายละเอียดการรับสมัคร ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 1/2561  26 ม.ค. 2561
79. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสี 2560  12 ม.ค. 2561
78. แจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  19 ธ.ค. 2560
77. ตัวอย่างการกรอกหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน-นักศึกษา 2561  7 ธ.ค. 2560
76. แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ทำการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2560  7 พ.ย. 2560
75. กำหนดการติวและสอบV-NET  3 พ.ย. 2560
74. รับสมัครนักศึกษาโควตา  3 พ.ย. 2560
73. ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  9 ต.ค. 2560
72. กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2560  5 ต.ค. 2560

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


รายงานการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report


งานวิจัย Research


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Botanical Garden School


บริการชุมชน Public Services


ทักษะวิชาชีพ Professional Skills


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Innovation


อิเลิร์นนิง E-Learning


ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Internet room


เว็บไซต์ อศจ. WebLinks


ตรวจสอบเครือข่าย System Monitor


ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ Student


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Innovation


ครุภัณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี Durable articles


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 315 คน
สถิติเดือนนี้ 9,511 คน
 สถิติปีนี้ 51,765 คน
สถิติทั้งหมด 488,103 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com © 2018 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Development by Datacenter ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ