สงกรานต์สามัคคี สืบทอดประเพณีวันปีใหม่ไทย 2561
สงกรานต์สามัคคี สืบทอดประเพณีวันปีใหม่ไทย 2561...

       วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดพิธี "สงกรานต์สามัคคี สืบทอดประเพณีวันปีใหม่ไทย" นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานในพิธีรดน้ำดำหัว ก...
10 เม.ย. 2561 / 202 ผู้ชม
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561...
       วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหล...
2 เม.ย. 2561 / 89 ผู้ชม
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560...
       วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิ...
2 เม.ย. 2561 / 145 ผู้ชม
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13  ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 ประจำปีงบประมาณ 2561...
       วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ศรีจันทร์ นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการประกวดบรรยายธรรม...
30 มี.ค. 2561 / 110 ผู้ชม
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก...
       วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตา...
23 มี.ค. 2561 / 73 ผู้ชม
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก...
       วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคน...
23 มี.ค. 2561 / 78 ผู้ชม
พิธีเปิดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี พ.ศ.2561
พิธีเปิดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี พ.ศ.2561...
       วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรัก...
20 มี.ค. 2561 / 95 ผู้ชม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...
       วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา โดยนางอรทัย โ...
16 มี.ค. 2561 / 103 ผู้ชม

หน้าที่ 1 จาก 50 ->>