?>

ǨѴ Ѵҧ

¡â :

ӴѺ ͧ С ǹŴ
40 . ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง 12 ก.พ. 2561
39 . ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 14 ธ.ค. 2560
38 . ประกวดราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 18 ต.ค. 2560
37 . สอบราคาซื้อ Software ระบบปฏิบัติการพร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๔๔๐ License 21 พ.ค. 2560
36 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอน 4 พ.ค. 2560
35 . สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 30 เม.ย. 2560
34 . รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29 มี.ค. 2560
33 . สอบราคาซื้อรถ ๖ ล้อตู้โมบายประตูแบบปีกนก 12 มี.ค. 2560
32 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย 7 มี.ค. 2560
31 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร 26 ก.พ. 2560
30 . สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (๙ รายการ) 5 ก.พ. 2560
29 . สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ 4 ม.ค. 2560
28 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้างสอน 29 พ.ย. 2559
27 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย วท.จันทบุรี เขต 2 29 พ.ย. 2559
26 . สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 17 พ.ย. 2559
25 . สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 6 พ.ย. 2559
24 . สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 1 พ.ย. 2559
23 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล SMS 19 ต.ค. 2559
22 . รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอน 19 ต.ค. 2559
21 . สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาศิลปกรรม 4 ต.ค. 2559